Przelicznik położenia:

512 X 512

Położenie obiektu:
X             Y      


Położenie obiektu:
      X           Y


           
Skrypt pozwala na przeliczanie współrzędnych położeń obiektu w zależności od wyboru punktu odniesienia (0;0)