Przeliczanie współrzędnych:

Wybór rozdzielczości przeliczania: